VideoVisit uudelleenorganisoituu

Repe Harmanen on toteuttanut yhtiön kanssa vuoden 2019 kestäneen kehitysvaiheen, jonka aikana toteutettiin kansainvälistymisen edellytyksenä olleita teknologisen kehityksen hankkeita, rahoituksen järjestämistä ja go-to-market suunnitelmia. Lisäksi yhtiö eteni voimakkaasti kotimaassa tuoden markkinoille mm. Remote-etähoitokonseptin.

Repe Harmanen siirtyy yhteisesti sopien VideoVisitin palveluksesta uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Tehtävävaihdoksen jälkeen Harmanen jatkaa yhtiön Advisorina siten, että uusi toimitusjohtaja saa tarvittavan tuen saumattoman vaihdoksen takaamiseksi.

Yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi vt toimitusjohtajaksi Esa Ojalan.