Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti kuvapuhelimella

Vuonna 2016 Lahden kaupunki oli ensimmäinen kunta, jossa virtuaalihoivapalvelu vietiin tuotantoon KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaa ”KLKH 109 Virtuaaliset hoivaratkaisut” puitesopimusta hyödyntäen. Virtuaalihoitoa, eli ”kuvapuhelinpalvelua”, perustettiin keskitetysti tuottamaan virtuaalihoitopalveluihin keskittynyt Etähoiva- ja teknologiayksikkö Severi. Vuoden 2017 alusta Päijät-Hämeessä aloitti toimintansa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä, joten nykyisin Severi tuottaa virtuaalihoitoa entistä laajemmalle asiakaskunnalle Päijät-Hämeen alueella.

PHHYKY on laskenut, että tuottamalla 60 kotihoidon asiakkaalle yhden kotihoidon käynnin päivässä virtuaalisesti, säästyy kentällä olevilta kotihoidon työntekijöiltä 15 työtuntia päivässä. Säästyneet työtunnit ohjataan asiakkaiden hoitoon, jotka vaativat normaalia enemmän kentällä operoivien kotihoitajien hoitoa.

Lisää menestystarinoita