Maailman johtava julkisen sektorin virtuaalihoitopalvelu

VideoVisit on tehnyt Helsingin kaupungin Palvelukeskus liikelaitoksen kanssa yhteistyötä vuodesta 2014 lähtien. Tarve virtuaalihoidon käyttöönottoon ja kehittämiseen nousi esille Helsingin kaupungin kotihoidosta, jossa olemassa olevat resurssit nähtiin riittämättöminä kasvavien asiakasmäärien palvelemiseen. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki näki tärkeänä tarjota asiakkaillensa korkealaatuisempaa palvelua resursoimalla enemmän hoitohenkilökunnan aikaa asiakkaille joiden kunto ja toiminnallinen kyky vaativat enemmän huomiota ja hoitoa.

Nykyään virtuaalihoito on tärkeä osa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Virtuaalihoitoa käytetään virtuaalisten kotihoidon käyntien tekemisen lisäksi myös mielenterveyskuntoutukseen ja fysioterapeuttiseen etäkuntoutukseen. Helsingin virtuaalihoitoympäristö on yksi suurimmista maailmassa.

Virtuaalihoito on 85% kustannustehokkaampaa kuin perinteinen fyysinen kotihoidon palvelu

Virtuaalihoitaja tekee työvuoronsa aikana yli 60 virtuaalikäyntiä

Yli 600 asiakasta palvelun piirissä

Yli 20,000 virtuaalikäyntiä kuukaudessa

Lähes 100,000 säästettyä ajokilometriä kuukausittain

Lisää menestystarinoita