Hoivapalveluiden johtava kehittäjä

VideoVisit on tehnyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa yhteistyötä vuodesta 2016. Yhteistyön tavoitteena on kehittää virtuaalisia hoivaratkaisuja tukemaan Eksoten tavoitteita mm. vanhustenhoidon kehittämisessä. 

Tarve virtuaalihoidon käyttöönottoon ja kehittämiseen nousi esille Eksoten kotihoidosta, jossa olemassa olevat resurssit nähtiin riittämättöminä kasvavien asiakasmäärien palvelemiseen. Tämän lisäksi digitaalisten palveluiden kehittäminen on osa Eksoten kärkihankkeita.

Tänä päivänä Eksote on yksi maamme johtavia virtuaalihoivan hyödyntäjiä. Eksote toteuttaa kuukausitasolla yli 9000 virtuaalihoidon kontaktia kotihoidossa. Tämän lisäksi virtuaalihoiva on käytössä mm. omaishoidossa.

Virtuaalihoito on 85% kustannustehokkaampaa kuin perinteinen fyysinen kotihoidon palvelu

Yli 9000 virtuaalikäyntiä kuukaudessa

Lisää menestystarinoita