KLKH109 – Virtuaaliset hoivaratkaisut

Virtuaalinen hoivaratkaisu on videoasiointitekniikan välityksellä toteutettavaa virtuaalista hoivapalvelua kotona asuville loppukäyttäjille.

Ratkaisun keskeisenä tavoitteena on:

  • Tukea loppukäyttäjien kotona selviytymistä mahdollistamalla kuva-, puhe- ja erilaisten materiaalien esitys video-yhteyden avulla
  • Mahdollistaa loppukäyttäjän hoitosuunnitelman mukaiset sekä hälytysluonteiset etähoitokäynnit (ratkaisu ei korvaa esimerkiksi turvapuhelimia)
  • Mahdollistaa virikkeellisen sisällön tuotannon
  • Mahdollistaa loppukäyttäjän yhteys omaisiin ja ystäviin

Virtuaalisessa hoivaratkaisussa Asiakkaan hoitohenkilökunta voi oman käyttöliittymänsä avulla olla yhteydessä loppukäyttäjään, loppukäyttäjän omaisiin sekä tarvittaessa lääkärikonsultaatioon tai muuhun ulkopuoliseen tahoon. Edellä mainitut tahot voidaan kaikki yhdistää samanaikaisesti osaksi hoivakäyntiä.

Lisätietoja KL-Kuntahankintojen sivuilta: kuntahankinnat.fi/ict/visuaalisen-kommunikaation-palveluratkaisu-virtuaaliset-hoivaratkaisut-2016-2024