Virtuaalihoitoon ja etävastaanottoon yhdistettävä asiakkaan tilannetietokuvaus

Gillie.io on laite- ja järjestelmätoimittajista riippumaton toimija, jonka tavoitteena on edistää teknologian ja uusien innovaatioiden käyttöä sosiaali‐ ja terveyspalveluissa. Gillie.io alusta tuottaa reaaliaikaista asiakaskohtaista tilannekuvaa ammattilaiselle. Tilannekuva kokoaa kotona asuvan palvelut sekä laitteet yhteen ja kertoo hoitohenkilökunnalle sekä omaisille mitä asiakkaan kotiin kuuluu. VideoVisit ja Gillie.io ovat yhdistäneet ratkaisunsa keskenään tarjoten näin laajempaa palveluvalikoimaa asiakkailleen.

Tutustu tarkemmin Gillie.io ratkaisuihin