Suomen Fysiogeriatria on erikoistunut ikääntyneiden, muistisairaiden ja veteraanien kuntoutukseen. Organisaatioille ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Fysiogeriatria tarjoaa geriatrian koulutus- ja konsultointipalveluja valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Suomen Fysiogeriatria, Vivago ja VideoVisit tarjoavat yhdessä Kuntouttava kotihoito -konseptia, jossa kotihoitoa ja kuntoutusta tuetaan virtuaalisesti kotiin vietävillä palveluilla. Palvelukokonaisuudessa Fysiogeriatria varmistaa vaikuttavan kuntoutuksen toteutuksesta virtuaalisesti sekä tuesta kuntouttavalle kotihoidolle hyödyntäen Vivago-ratkaisuista saatavaa hyvinvointitietoa. Vivagon hyvinvoinnin ja turvallisuuden ratkaisut mittaavat henkilön aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä. Palvelukokonaisuuden yhteydenpito ja etäkuntoutus toteutetaan VideoVisitin tarjoaman virtuaalihoitopalvelun avulla.

Tutustu tarkemmin Fysiogeriatrian palveluihin