Kotihoito

COVID-19 taudin leviämisen hillitsemiseksi monet kotihoidon palveluntuottajat ovat alkaneet siirtämään kotihoidon fyysisiä käyntejä etäkäynneiksi. Kotihoidon etäkäynnit hillitsevät viruksen leviämistä riskiryhmään kuuluvien kotihoidon asiakkaiden keskuudessa, koska kotihoitaja ei ole fyysisesti kontaktissa kotihoidon asiakkaiden kanssa. Lisäksi kotihoidon hoitohenkilökunnan sairastuessa etäkäynneillä pystytään paikkaamaan sairastuneen henkilökunnan aiheuttamaa resurssivajetta.

Koronaviruksesta johtuen tarjoamme kotihoidon palveluntuottajille VideoVisit® Home virtuaalihoivapalvelua erikoishinnoin lyhyeksi määräajaksi ilman velvollisuutta pitkään sitoutumisaikaan.

Palveluasuminen

Palvelutalojen sulkeutuessa ulkopuolisilta vierailta, moni palveluasumista tuottava sote-toimija pohtii ratkaisuja palvelutaloissa asuvien asiakkaiden ja heidän omaisten väliseen kommunikaatioon. Moni toimija onkin ottanut palveluasumisen puolella käyttöönsä VideoVisit® Home virtuaalihoivapalvelun, joka mahdollistaa videoyhteyden omaisten, palvelutaloissa asuvien ikäihmisen ja ammattilaisten välille.

Koronaviruksesta johtuen tarjoamme palveluasumisen yksiköihin VideoVisit® Home virtuaalihoivapalvelua erikoishinnoin lyhyeksi määräajaksi ilman velvollisuutta pitkään sitoutumisaikaan.

SoTe-sektorin yksityisyrittäjien etävastaanotto

Covid-19 epidemian leviäminen Suomessa on ajanut monet sote-sektorin yksityisyrittäjät ahtaalle.

Kotimainen etähoitopalveluiden edelläkävijä VideoVisit tarjoaa nyt poikkeukselliseen tilanteeseen etävastaanottoalustansa erittäin edullisesti yksityisille SoTe- alan yrittäjille. Kelan hyväksymän alustan kautta yrittäjät voivat tarjota palveluitaan etänä ilman huolta tietosuojasta tai palvelun käytettävyydestä poikkeustilanteessa.

Palvelun avulla voit aloittaa etäpalveluiden tarjoamisen 24h sisällä tilauksesta.

Koronaviruksesta johtuen tarjoamme VideoVisit® Live etävastaanottopalveluamme sote-sektorin yksityisyrittäjille erikoishinnoin lyhyeksi määräajaksi ilman velvollisuutta pitkään sitoutumisaikaan.

Sote-sektorin etävastaanotto

Kotimainen etähoitopalveluiden edelläkävijä VideoVisit tarjoaa nyt poikkeukselliseen tilanteeseen etävastaanottoalustansa erittäin edullisesti SoTe-sektorin käyttöön. Kelan hyväksymän alustan kautta SoTe-palveluntuottajat voivat tarjota palveluitaan etänä ilman huolta tietosuojasta tai palvelun käytettävyydestä poikkeustilanteessa.

Palvelun avulla voit aloittaa etäpalveluiden tarjoamisen 24h sisällä tilauksesta.

Koronaviruksesta johtuen tarjoamme VideoVisit® Live etävastaanottopalveluamme erikoishinnoin lyhyeksi määräajaksi ilman velvollisuutta pitkään sitoutumisaikaan.

Korona-info chatbot

Sote-organisaatiot vastaanottavat tällä hetkellä valtavia määriä kysymyksiä koronavirukseen liittyen. Helpottaaksemme sote-organisaatioiden painetta palvella kuntalaisia, julkaisimme kumppanimme GetJennyn kanssa Korona-info chatbotin kuntasektorille. Korona-info chatbot käyttää tietolähteinään THL:n virallisia tiedotteita. Palvelu vapauttaa hoitohenkilökunnan asiakaspalvelusta ja vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin 24/7.

Tarjoamme Korona-info Chatbotin nopealla toimitusajalla alle 24h tilauksesta.

Etäkuntoutus

Kela julkaisi uudet ohjeistukset kuntoutuspalveluihin COVID-19 taudin leviämisestä johtuen. Uudella ohjeistuksella KELA ohjaa palveluntuottajia keskittämään kuntoutukset etäpalveluihin koronaviruksen hillitsemiseksi. Lisätietoa Kela https://www.kela.fi/-/koronaviruksen-vaikutus-asiakkaiden-kuntoutuspalveluihin

VideoVisit tarjoaa KELA:n hyväksymää VideoVisit Live etävastaanottoratkaisua kuntoutustoimijoille erikoishinnoin COVID-19 viruksen johdosta.

Kotimainen etähoidon palvelutuottaja VideoVisit ryhtyy aktiivisiin toimiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja tarjoaa apua mahdollisen epidemian hidastamiseen.

VideoVisit tarjoaa kehittämäänsä etähoitopalvelua erityisehdoin asiakkaidensa ja julkisen sektorin toimijoiden käyttöön koronavirus epidemian ajaksi. Tämän lisäksi julkaistaan yhteistyössä suomalaisen GetJenny Oy:n kanssa Korona-info chatbot, joka voidaan liittää halutulle verkkosivustolle vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin koronaviruksesta.

”Koemme, että VideoVisitilla on yhteiskunnallisesti merkittävä vastuu tukea sosiaali-ja terveydenhuollon kenttää taistelussa COVID-19 tautia vastaan. Yksi parhaista viruksen leviämistä hidastavista toimenpiteistä on etäpalveluiden mahdollisimman laaja hyödyntäminen sote-palveluissa ja fyysisten kontaktien välttäminen. Vallitsevassa poikkeustilanteessa haluamme tarjota etähoitopalvelumme ja osaamisemme julkisen sote-sektorin käyttöön alennetuin erikoishinnoin.” kertoo VideoVisit Oy:n toimitusjohtaja Juhana Ojala.

VideoVisit tarjoaa sote-palveluntuottajien käyttöön ensimmäisessä vaiheessa kolmea nopeasti käyttöön otettavaa palvelua. Yritys tarjoaa sote-toimijoille erikoishinnoin videovastaanotto-palvelun, jonka avulla voidaan toteuttaa mm. lääkäreiden, sairaanhoitajien ja muiden sote-ammattilaisten palveluita etänä kuntalaisen älypuhelimiin tietoturvasta ja potilasturvallisuudesta tinkimättä. 

Lisäksi VideoVisit tarjoaa erityisesti vanhuspalveluihin kehitettyä virtuaalihoivapalvelua, jonka avulla kotihoidon fyysiset käynnit voidaan siirtää etäkäynneiksi. Virtuaalihoivapalvelu tarjoaa myös kotona asuvien kotihoidon asiakkaiden ja palvelutaloissa asuvien asiakkaiden omaisille mahdollisuuden olla videoyhteyksin yhteydessä iäkkäisiin lähimmäisiinsä. 

VideoVisit lanseeraa myös yhteistyössä GetJennyn kanssa kuntasektorille Korona-info chatbotin. Korona-info chatbot vastaa kuntien verkkosivuilla vuorokauden ajasta riippumatta tuhansien ihmisten yhtäaikaisiin tiedusteluihin koronavirukseen liittyen. Korona-info chatbot käyttää tietona THL:n tiedotteita.

”Havahduimme siihen, että meiltä löytyvät työkalut ja osaaminen helpottamaan kuormittuneiden terveysalan työntekijöiden työtaakkaa. Meille oli itsestäänselvyys. Koronavirus kuormittaa terveysalan työntekijöitä ja kokonaisia yhteiskuntia. Huomasimme, että meidän osaamisestamme on tällä sektorilla hyötyä ja haluamme olla avuksi” kertoo GetJennyn toimitusjohtaja Teemu Kinos.

Poikkeustilanteen huomioiden VideoVisit pyrkii nopeuttamaan ja helpottamaan palveluiden käyttöönottoa niin, että esimerkiksi videovastaanottopalvelu on sote-toimijan käytettävissä 24h sisällä palvelun tilauksesta. Myös Korona-info chatbot voidaan ottaa valmiina tuotteena käyttöön 24h sisällä tilauksesta. 

Juhana Ojala

Co-Founder / CEO
juhana.ojala@videovisitglobal.com
+358 (0)40 568 2182

Miitri Sinkko

Miitri Sinkko

Head of Sales
miitri.sinkko@videovisit.fi
+358 (0)44 751 3069

Ole yhteydessä

1 + 6 = ?