Joel Holmen VideoVisit Oy:n Medical Advisor

Joel Holmen aloitti VideoVisit Oy:n Medical Advisorina 1. huhtikuuta 2020. Hän on psykiatriaan erikoistuva lääkäri sekä väitöskirjatutkija, joka on työskennellyt useita vuosia Turun Yliopistollisen Keskussairaalan vanhuspsykiatrialla. Joelilla on laaja asiantuntemus niin vanhusten mielenterveyden hoidosta kuin teknologian käyttämisestä hoidon tukena.

 

Etävastaanotot ovat turkulaiselle lääkärille tuttuja. Joel on ollut mukana kehittämässä Tyks psykiatrisen vanhuspuolen etävastaanottopalvelua, missä VideoVisit® HOME Virtuaalihoivapalvelu otettiin käyttöön 2019 vuoden alussa. Varsinais-Suomessa ikääntyvät asuvat usein hajaseuduilla ja heillä on vaikeuksia päästä esimerkiksi kunnan vastaanotoille. Etähoidolla pystytään nopeuttamaan sairaalasta kotiutumista ja tarjoamaan tehokkaammin palveluita kotiin. Erityisesti etäyhteys on ollut vanhuspsykiatrian tehostetun avohoidon käytössä. Joelin kokemuksen mukaan etähoito soveltuu vanhuksille hyvin. Tärkeää on, että ratkaisu on riittävän yksinkertainen ja laitteen käyttöönoton opettamiseen käytetään tarpeeksi aikaa.

 

Oppimiskynnys on tosi matala eikä potilaan tarvitse hirveästi osata itse. Halusimme ikkunan vanhusten kotiin, jonka kautta voimme keskustella heidän kanssaan. Siksi meillä Tyksissä otettiin VideoVisit® käyttöön.

 

JOEL HOLMEN

Medical Advisor, VideoVisit Oy

 

Kiinnostus terveysteknologiaa kohtaan on vienyt Joel Holmenia elämässä eteenpäin. Hän on ollut perustamassa ja kehittämässä yritystä, jonka toteuttama virtuaalitodellisuustekniikka tuli lääkäreiden avuksi leikkaussaleihin. Lisäksi Joel on mukana startup-yrityksessä, joka suunnittelee älykästä robottirollaattoria vanhuksille. Nyt Joelia kiinnostaa etäteknologian hyödyntäminen ja uusien ratkaisujen löytäminen vanhuspsykiatrian hoidossa.

 

 

Ikäihmisten mielenterveysongelmat jäävät usein liian vähälle huomiolle. Hyvä mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin edellytys. Joel Holmen kertoo, että Suomessa yhteiskuntatasolla ei olla valmistauduttu ikääntyvien mielenterveyshaasteisiin, kuten masennuksen hoitoon. Mahdollisuus saada perusterveydenhuollossa mielenterveydenhoivaa on vähentynyt ja resursseja on karsittu. Liian moni vanhus jää ilman tarvitsemaansa hoitoa. Esimerkiksi Kela ei korvaa yli 67-vuotiaiden vanhusten kuntoutuspsykoterapiahoitoa vaan mielenterveyspalvelut kohdistuvat nuoriin ja työikäisiin.  ”On tutkittu, että psykoterapia on vanhuksille hyödyllistä. Usein masennuksen taustalla vaikuttaa kokemus yksinäisyydestä”, Holmen toteaa.

 

Joelin mukaan vanhusten mielenterveysongelmien hoitamattomuus näkyy kotihoidossa ja muissa vanhuksien käyttämissä palveluissa. Se ilmenee suurempana määränä vaikeammin oirehtivina potilaina. Ikäihmisten elämänlaatua voitaisiin parantaa tarjoamalla matalankynnyksen palveluita, parantamalla hoidon saatavuutta ja nopeutta.

 

Vanhuspsykiatriaan erikoistuva lääkäri Holmen on huolissaan ikäihmisten mielenterveydestä. Raskaimmin epidemian eristämisohjeistukset ovat vaikuttaneet vanhusväestöön. Ikäihmisiltä on kielletty läheisten vierailut ja ihmiskontaktit ovat vähentyneet radikaalisti. Niin kotona asuvan kuin palvelutaloasukkaan elämä on muuttunut yksinäisemmäksi. Moni kaipaa yhteyttä perheeseen ja lähipiiriin.

 

Poikkeusaika aiheuttaa huolta, surua, pelkoa, epävarmuutta ja ahdistusta. Eristys, heikentynyt kommunikointi niin hoitohenkilöstön kuin läheisten kanssa ja läsnäolon puuttuminen vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin.

 

JOEL HOLMEN

Medical Advisor, VideoVisit Oy

 

Huoli ihmisten henkisestä kestävyydestä on noussut yhä ajankohtaisemmaksi puheenaiheeksi. Valtio käynnisti Suomi toimii -kampanjan tämän vuoden huhtikuussa. Sen yhtenä tarkoituksena on tukea kansalaisten mielenterveyttä.  Taustalla esiintyy huoli suomalaisten henkisestä jaksamisesta ja selviytymisestä kriisin aikana ja sen jälkeen.

 

VideoVisit Oy:n toimitusjohtaja Juhana Ojala näkee Joelin liittymisen VideoVisitin Advisor Boardiin erittäin positiivisena uutisena uusien palveluiden kehittämisen kannalta.

 

Ikäihmisten mielenterveysongelmat ovat usein liian vähälle huomiolle jäänyt aihealue. COVID-19 epidemian vaikutukset tulevat näkymään globaalisti erityisesti iäkkäiden mielenterveyspalveluiden kasvavana kysyntänä. Joel Holmenin liittyminen osaksi tiimiämme vahvistaa VideoVisitin kykyä vastata tähän haasteeseen kehittää erityisesti vanhusten mielenterveyspalveluihin kohdennettuja uusia etähoidon palveluita ja palvelumalleja. Joel on Suomen johtavia vanhuspsykiatrian digitalisoinnin asiantuntijoita, joten hänen liittymisensä Advisor Boardimme jäseneksi on erittäin hieno ja merkittävä asia organisaatiollemme.

 

JUHANA OJALA

CEO, VideoVisit Oy

 

Keltainen puutalo ja omenatarha

 

Lääkärin vapaa-aika kuluu piha- ja puutarhatöissä. Keltainen omakotitalo ja pihan upeat kymmenen omenapuuta pitävät Joelin ja hänen vaimonsa kiireisinä. Pihatöiden lisäksi Joel suorittaa tekoälyn maisteriopintoja Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella Turun Yliopistossa. Videohaastattelussa välittyi lämminhenkinen ja positiivinen lääkäri, joka innokkaasti kertoi tulevaisuuden näkymistä.

 

 

Lisätiedot

 

Joel Holmen

Medical Advisor, VideoVisit Oy

joel.holmen@videovisit.fi

 

Juhana Ojala

CEO, VideoVisit Oy

juhana.ojala@videovisitglobal.com

 

Iso-Britannia valjasti teknologian koronaa vastaan – valitsi suomalaisen VideoVisitin kotiin eristäytyneiden ikäihmisten tueksi

Yhdistyneen kuningaskunnan julkisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden digitalisoinnista vastaava NHSX on valinnut suomalaisen VideoVisit® HOME etähoiva-alustan tukemaan koronaviruksen takia kotiin eristäytyneiden ikäihmisten arkea.

Valinnan taustalla on Iso-Britannian valtiollisen terveydenhuollon (NHS) halu reagoida nopeasti koronan myötä kasvaneeseen etähoivan tarpeeseen. Tavoitteena oli löytää valmiit ratkaisut, joiden avulla pystytään tukemaan COVID-19 -riskiryhmään kuuluvien kansalaisten kotihoitoa.

Tavoitteen saavuttamiseksi NHSX järjesti maaliskuussa kansainvälisen TechForce19-pikahaun. Hakuprosessin jälkeen käyttöön valittiin 18 erilaista ratkaisua 1600 palveluntuottajan joukosta. VideoVisit oli ainoa Iso-Britannian ulkopuolelta käyttöön valittu ratkaisu. Sen avulla NHSX haluaa erityisesti tukea riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten, heidän omaistensa ja hoivapalveluntuottajien välistä yhteydenpitoa. VideoVisitin avulla kotihoidon käyntejä on mahdollista tehdä tietoturvallisen etäyhteyden avulla. Lisäksi palvelua käyttävä ikäihminen pystyy olemaan videoyhteydessä lähiomaisiinsa.

VideoVisitin toimitusjohtaja Juhana Ojalan mukaan etähoivapalvelun vahvuus on helppokäyttöisyyden lisäksi sen inhimillisessä ulottuvuudessa. ”VideoVisitiä ei voi verrata esimerkiksi perinteisiin etälääkäri- tai neuvottelupalveluihin. VideoVisit on kotona hoidettavan ovi maailmaan. Se tuo yhteen hoitohenkilökunnan, kotona asuvan, säännöllistä hoitoa tarvitsevan asiakkaan ja hänen läheisensä.”

VideoVisit on jo nyt Suomen johtava etähoivan palvelualusta. Kotimaassa helppokäyttöinen, ikäihmisille suunniteltu palvelu on käytössä jo puolessa Suomen kunnista ja tuhansilla kotihoidon asiakkailla. Yrityksen kansainvälistyminen on parhaillaan käynnissä. Valinta mukaan TechForce-19 hankkeeseen avaa VideoVisitille tärkeän väylän Iso-Britannian markkinoille, jossa yritys tekee tiivistä yhteistyötä paikallisesti toimivan Nursebuddyn kanssa.

TechForce19-hankkeessa VideoVisitin kumppanina toimiva Nursebuddy on vakiinnuttanut asemansa luotettuna kotihoidon ratkaisuna niin Suomessa kuin myös Iso-Britanniassa. Nursebuddyn toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa kotihoidon vaivattoman suunnittelun ja hallinnan. Yritysyhteistyön tavoitteena on laajentaa etähoivapalvelu Nursebuddyn asiakasorganisaatioiden käyttöön Isossa-Britanniassa, sekä jatkossa integroida molempien ratkaisut. Palvelut täydentävät toisiaan ja tarjoavat kokonaisvaltaisen kotihoidon etäratkaisun.

Koronavirus on kasvattanut vanhustenhuollon etähoivatarpeen aivan uudelle tasolle. Kotihoidon palveluntuottajat ottavat palveluita ennätysnopeasti käyttöönsä taatakseen palveluidensa saatavuuden ja laadun. Koronaviruksen leviämistä riskiryhmään pyritään minimoimaan siirtämällä mahdollisimman suuri osa käynneistä etäkäynneiksi. Vastaava kehitys on käynnissä koko Euroopassa.

Lisätiedot:

Juhana Ojala, p. 040 568 2182, juhana.ojala@videovisitglobal.com

VideoVisit -etähoitoratkaisut Apotin käyttöön

VideoVisit toteutti Apotille etähoitojärjestelmän, jonka kautta ensimmäisen viikon aikana on toteutettu yli 600 etävastaanottoa. Apotti-järjestelmän Maisa-asiakasportaaliin integroitu VideoVisit -videoasiointipalvelu laajentaa ja turvaa potilaiden hoitomahdollisuuksia koronavirusepidemian aikana.

HUS ja Vantaan kaupunki ottivat VideoVisitin videovastaanoton käyttöön kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissään tämän vuoden maaliskuussa. Etävastaanotolla asiakkaita, potilaita ja henkilökuntaa ei turhaan altisteta tartuntariskille, vaan kuntalainen ja sote-alan ammattilainen kohtaavat kasvokkain turvatun videoyhteyden välityksellä. Etävastaanotto on helppokäyttöinen niin potilaalle, kuin hoitoalan ammattilaiselle.

 

Lisätietoja

Apotti-järjestelmän kautta jo 600 etävastaanottoa viimeisten kahden viikon aikana

Juhana Ojala
Co-Founder & CEO
juhana.ojala@videovisitglobal.com
P. +358 40 5682182

VideoVisit ja Gavon Oy yhteistyöhön!

VideoVisit Oy on solminut sopimuksen Gavon Oy:n kanssa.  Sopimus kattaa VideoVisit Live® -palvelun tarjoamisen lisäpalveluna osana toimintakyvyn itsearviointiin perustuvaa mynavigo-asiakasohjausta.

 

Yhteistyön tuloksena syntyy ainutlaatuinen kokonaisratkaisu, joka digitalisoi +65-vuotiaiden ennakoivan asiakasohjauksen toimintakyvyn laaja-alaisesta itsearvioinnista potilasturvalliseen etäpalveluun.  Sopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään kokonaisratkaisun leviämistä Suomen markkinoilla.

 

– ”VideoVisit on johtava etäpalvelujen tarjoaja Suomen terveydenhuollon sektorissa. Kahden edelläkävijän yhteistyö luo pohjan kuntien vastuulla olevan asiakasohjauksen digitalisoimiseen eri ikäryhmissä.”, iloitsee Gavonin toimitusjohtaja Jukka Brandt.

 

Yhteistyösopimus on merkittävä avaus Suomen markkinoilla. Kokonaisratkaisu mahdollistaa kunnille uudenlaisen tavan järjestää asiakasohjaus digitaalisesti siten, että asiakkaan on helpompi löytää kunnan tuottaman ennaltaehkäisyn lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoama tuki.

–  Gavon on tehnyt uraauurtavaa työtä toimintakyvyn itsearviointiin perustuvassa asiakasohjauksessa. Yhteistyön kautta haluamme tarjota VideoVisit Live® -palvelua enenevässä määrin myös pienille sote-yrityksille ja muille hyvinvointipalveluja tuottaville organisaatioille.”,  tiivistää VideoVisitin toimitusjohtaja Juhana Ojala.

 

Strategisena tahtotilana leveämmät hartiat ennaltaehkäisevään tukeen

 

Gavon ja VideoVisit näkevät hyvinvointipalveluja tuottavan preventiivisen toimijaverkoston ratkaisevana lisäresurssina ikärakennemuutoksessa. Kokonaisratkaisulla parannetaan tuen saatavuutta ja mahdollistetaan tarvelähtöinen asiakasohjaus kaikille 65 vuotta täyttäneille säännöllisen palvelun ulkopuolella oleville kuntalaisille.

 

 

Jukka Brandt, CEO, Gavon Oy, p. 050 387 7105, niko.lankinen@gavon.fi

Juhana Ojala, CEO, VideoVisit Oy, p. 040 568 2182, juhana.ojala@videovisitglobal.com

VideoVisit Family -omaissovellus on julkaistu

VideoVisit Family -omaissovellus on julkaistu

Haluamme omalta osaltamme olla vähentämässä ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä, joka ajoittain nousee mediassa esille. Olemme julkaisseet iOS- ja Android-laitteille VideoVisit Family -omaissovelluksen, jonka avulla ikäihmiset ja heidän omaiset voivat olla entistä helpommin toisiinsa yhteydessä, välimatkasta riippumatta. Sovelluksen kautta omainen pystyy olemaan yhteydessä ikäihmiseen vain nappia painamalla, käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi käyttäjilleen.

”VideoVisit Home -palvelulla toteutetaan ikäihmisille rutkasti sosiaalisia tapahtumia, aktiviteettejä sekä ajanvietettä ja nyt julkaisut VideoVisit Family -omaissovellus tukee vahvasti ikäihmisten ja omaisten yhteydenpitoa. Sovellus on saanut heti ensi metreiltä erittäin positiivista palautetta”, kertoo toimitusjohtaja Juhana Ojala.

Juhana Ojala nimitetty VideoVisit Oy:n toimitusjohtajaksi

VideoVisit Oy:n uusi toimitusjohtaja Juhana Ojala tekemässä kukkalahjoitusta Eksoten kotihoidon asiakkaille.

Perheomisteisen VideoVisit Oy:n johto siirtyy seuraavalle sukupolvelle, kun VideoVisit Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Juhana Ojalan 1.1.2020 alkaen. Ojala on VideoVisit Oy:n perustajakumppani ja hän on aiemmassa roolissaan toiminut yhtiön varatoimitusjohtajana vastaten VideoVisitin myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä Suomessa ja ulkomailla.

Vuodesta 2014 lähtien yhtiön toiminnassa täyspäiväisesti mukana ollut Ojala on vuosien varrella johtanut VideoVisitin myyntiorganisaatiota kasvattaen VideoVisitin kotimaiseksi markkinajohtajaksi sote-sektorin etähoidon palveluissa. Viimeiset vuodet Ojala on keskittynyt erityisesti kansainvälisten markkinoiden avaamiseen ja uusien kumppaniverkostojen rakentamiseen. Uudella toimitusjohtajalla onkin hyvin selkeä visio VideoVisitin tulevaisuudesta:

”Olen todella iloinen tarjotusta mahdollisuudesta päästä ohjaamaan VideoVisit organisaationa seuraavalle tasolle. Yhtiö on parin viime vuoden aikana onnistunut saavuttamaan vakiintuneen aseman Suomessa etähoidon asiantuntijaorganisaationa. Tästä iso kiitos kuuluu sitoutuneelle ja osaavalla henkilöstölle  sekä laajalle asiakas- ja kumppaniverkostollemme.

Tiiviin yhteistyön tuloksista asiakkaamme pääsevät nauttimaan ensi vuonna esimerkiksi uuden palvelualustan julkaisun muodossa. Lisäksi panostamme entistä enemmän resursseja mm. asiakkaidemme etähoidon  jalkauttamisen ja johtamisen prosessien kehittämiseen. Tulemme myös jatkamaan strategista kasvua kansainvälisillä markkinoilla kumppanuuksien kautta. Vuosi 2020 ja tuleva vuosikymmen ovat siis monella tapaa todella mielenkiintoista aikaa!”, kertoo Ojala.

Lisätietoa:

Esa Ojala
Chairman of the Board
esa.ojala@videovisit.fi
P. +358 44 0451842

Juhana Ojala
Co-Founder & CEO
juhana.ojala@videovisitglobal.com
P. +358 40 5682182

VideoVisit Oy on Suomalainen terveysteknologiaan ja etähoitoratkaisuihin keskittynyt yritys. Mahdollistamme terveydenhuollon palveluiden saannin ajasta ja paikasta riippumattomasti suoraan kotisohvalle. Missiomme on tarjota ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä viettämään itsenäistä ja onnellista elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Suomessa palveluitamme hyödynnetään yli 120 kunnassa ja lukuisissa yksityisissä sote-yhtiöissä.

 

VideoVisit uudelleenorganisoituu

Repe Harmanen on toteuttanut yhtiön kanssa vuoden 2019 kestäneen kehitysvaiheen, jonka aikana toteutettiin kansainvälistymisen edellytyksenä olleita teknologisen kehityksen hankkeita, rahoituksen järjestämistä ja go-to-market suunnitelmia. Lisäksi yhtiö eteni voimakkaasti kotimaassa tuoden markkinoille mm. Remote-etähoitokonseptin.

Repe Harmanen siirtyy yhteisesti sopien VideoVisitin palveluksesta uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Tehtävävaihdoksen jälkeen Harmanen jatkaa yhtiön Advisorina siten, että uusi toimitusjohtaja saa tarvittavan tuen saumattoman vaihdoksen takaamiseksi.

Yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi vt toimitusjohtajaksi Esa Ojalan.

Siun Soten logo

VideoVisit etähoiva ja sähköiset etäpalvelut käyttöön koko Siun Soten alueella

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti syksyn ja kevään 2019 aikana Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Siun Soten videoasioinnin ja kuvapuhelinratkaisut. Kilpailutuksen päätteeksi palveluntuottajaksi valittiin VideoVisit Oy ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin 8.5.2019

Siun Sote tuottaa Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluiden piiriin kuuluu n. 170 000 kuntalaista. Lisäksi sopimuksen piiriin kuuluu Siun Työterveys, joka on 100% Siun Soten omistama työterveyspalveluita tuottava yhtiö. Siun työterveys tuottaa työterveyden palveluita yli 25 000 henkilöasiakkaalle.

Siun Soten tavoitteena on kehittää etähoitoa voimakkaasti tulevien vuosien aikana aina erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluihin. Lisäksi kotihoidon virtaualihoitopalvelu on tarkoitus ottaa nopealla aikataululla käyttöön koko maakunnan alueella kotihoidon asiakkailla.

Siun Työterveys aloitti etävastaanottojen tarjoamisen asiakkailleen alkusyksystä 2019 ja tavoitteena on laajentaa etävastaanottojen käyttöä voimakkaasti yhteistyössä VideoVisit Oy:n kanssa.

”Olemme erittäin innoissamme saadessamme aloittaa yhteistyön Siun Soten kanssa. VideoVisit on tuottanut etäpalveluita maakunnille ja kuntayhtymille kohta 10 vuotta ja palveluiden laajentuminen Pohjois-Karjalaan on ollut tavoitteemme jo pidempään. Siun Soten mukaantulon jälkeen VideoVisit palveluiden kattavuus Suomessa on erittäin laaja.” iloitsee VideoVisit Oy:n varatoimitusjohtaja Juhana Ojala

”Kotihoidon kuvapuhelinpalveluiden käyttöönotto on sujunut erittäin mallikkaasti. Olemme jo ensimmäisen kuukauden aikana löytäneet kotihoidon asiakkaita, joilla olemme pystyneet muuttamaan kaksi kolmesta kotihoidon käynnistä etäkäynneiksi. Jo muutamalla asiakkaalla olemme saaneet vähennettyä kymmeniä fyysisiä kotihoidon käyntejä kuukaudessa, sekä tehostettua omaa työskentelyämme.” kertoo Siun Soten kotihoidon palvelusuunnittelija Jaana Nykänen

Roadshow 2019 kollaasi

VideoVisit® Roadshow kokosi lokakuussa yli 60 korkean profiilin päättäjää neljällä paikkakunnalla

Historian ensimmäinen VideoVisit® Roadshow kiertue kiersi lokakuun aina Turun, Jyväskylän ja Kuopion kautta Ouluun. Tapahtuma keräsi neljällä paikkakunnalla yli 60 korkean profiilin vaikuttaa julkiselta sektorilta, sekä yksityisistä sote- alan palvelutuottajista.

Tapahtuma piti sisällään tietoa etäpalveluiden hyödyntämisestä, sekä kumppaniemme Evondoksen ja Vivagon tuotteista. Palveluiden lisäksi tapahtumissa käytiin läpi digipalveluiden jalkauttamista ja kehittämistä strategian näkökulmasta, sekä erittäin mielenkiintoisen paneelikeskustelun jokaisella paikkakunnalla.

Kiertue sai myös arvoisensa vierailevat puhujat, kun Klinik Healthcare solutionsin perustaja Petteri Hirvonen vangitsi kuulijansa Turussa ja Oulussa mielenkiintoisella näkemyksellä siitä, miten digipalvelut ovat jo täällä ja niiden hyödyntämisella saavutetaan jo nyt valtavia kustannussäästöjä, sekä tarjotaan asiakkaille entistä ketterämpiä palveluita kotisohville.

Jyväskylän ja Kuopion tapahtumissa kuultiin miten Med Groupin perustaja Kustaa Piha toimii nykyisin sijoittajana oman Athensmed sijoitusyhtiön kautta ja näkee digitaalisten ratkaisujen tuovan säästöjen ja toiminnan tehostamisen lisäksi valtavia hyötyjä yhteiskunnan eri tasoilla.

VideoVisit® Roadshow kiertueen palaute oli kaikilta osin erittäin positiivista. Tapahtumasarja sai kiitosta mm. mielenkiintoisista puheenvuoroista, aidosti omaa työtä hyödyttävästä informaatiosta ja siitä, että tapahtuma toi yhteen julkisen sektorin ja yksityisen puolen korkean tason päättäjiä keskustelemaan kaikille ajankohtaisista haasteista ja aiheista.

VideoVisit® Roadshow kiertue jatkuu myös vuonna 2020. Huhtikuussa rantaudumme Helsinkiin yhden tapahtuman merkeissä ja isompi kiertue järjestetään jälleen syksyllä 2020. Päivämäärät ja lisätiedot julkaisemme tammikuussa 2020.

Kiitos kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille tämän vuoden kiertueesta!