VideoVisit ja Gavon Oy yhteistyöhön!

VideoVisit Oy on solminut sopimuksen Gavon Oy:n kanssa.  Sopimus kattaa VideoVisit Live® -palvelun tarjoamisen lisäpalveluna osana toimintakyvyn itsearviointiin perustuvaa mynavigo-asiakasohjausta.

 

Yhteistyön tuloksena syntyy ainutlaatuinen kokonaisratkaisu, joka digitalisoi +65-vuotiaiden ennakoivan asiakasohjauksen toimintakyvyn laaja-alaisesta itsearvioinnista potilasturvalliseen etäpalveluun.  Sopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään kokonaisratkaisun leviämistä Suomen markkinoilla.

 

– ”VideoVisit on johtava etäpalvelujen tarjoaja Suomen terveydenhuollon sektorissa. Kahden edelläkävijän yhteistyö luo pohjan kuntien vastuulla olevan asiakasohjauksen digitalisoimiseen eri ikäryhmissä.”, iloitsee Gavonin toimitusjohtaja Jukka Brandt.

 

Yhteistyösopimus on merkittävä avaus Suomen markkinoilla. Kokonaisratkaisu mahdollistaa kunnille uudenlaisen tavan järjestää asiakasohjaus digitaalisesti siten, että asiakkaan on helpompi löytää kunnan tuottaman ennaltaehkäisyn lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoama tuki.

–  Gavon on tehnyt uraauurtavaa työtä toimintakyvyn itsearviointiin perustuvassa asiakasohjauksessa. Yhteistyön kautta haluamme tarjota VideoVisit Live® -palvelua enenevässä määrin myös pienille sote-yrityksille ja muille hyvinvointipalveluja tuottaville organisaatioille.”,  tiivistää VideoVisitin toimitusjohtaja Juhana Ojala.

 

Strategisena tahtotilana leveämmät hartiat ennaltaehkäisevään tukeen

 

Gavon ja VideoVisit näkevät hyvinvointipalveluja tuottavan preventiivisen toimijaverkoston ratkaisevana lisäresurssina ikärakennemuutoksessa. Kokonaisratkaisulla parannetaan tuen saatavuutta ja mahdollistetaan tarvelähtöinen asiakasohjaus kaikille 65 vuotta täyttäneille säännöllisen palvelun ulkopuolella oleville kuntalaisille.

 

 

Jukka Brandt, CEO, Gavon Oy, p. 050 387 7105, niko.lankinen@gavon.fi

Juhana Ojala, CEO, VideoVisit Oy, p. 040 568 2182, juhana.ojala@videovisitglobal.com

VideoVisit Family -omaissovellus on julkaistu!

VideoVisit Family -omaissovellus on julkaistu!

Haluamme omalta osaltamme olla vähentämässä ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä, joka ajoittain nousee mediassa esille. Olemme julkaisseet iOS- ja Android-laitteille VideoVisit Family -omaissovelluksen, jonka avulla ikäihmiset ja heidän omaiset voivat olla entistä helpommin toisiinsa yhteydessä, välimatkasta riippumatta. Sovelluksen kautta omainen pystyy olemaan yhteydessä ikäihmiseen vain nappia painamalla, käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi käyttäjilleen.

”VideoVisit Home -palvelulla toteutetaan ikäihmisille rutkasti sosiaalisia tapahtumia, aktiviteettejä sekä ajanvietettä ja nyt julkaisut VideoVisit Family -omaissovellus tukee vahvasti ikäihmisten ja omaisten yhteydenpitoa. Sovellus on saanut heti ensi metreiltä erittäin positiivista palautetta!” Kertoo toimitusjohtaja Juhana Ojala

Juhana Ojala nimitetty VideoVisit Oy:n toimitusjohtajaksi

VideoVisit Oy:n uusi toimitusjohtaja Juhana Ojala tekemässä kukkalahjoitusta Eksoten kotihoidon asiakkaille.

Perheomisteisen VideoVisit Oy:n johto siirtyy seuraavalle sukupolvelle, kun VideoVisit Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Juhana Ojalan 1.1.2020 alkaen. Ojala on VideoVisit Oy:n perustajakumppani ja hän on aiemmassa roolissaan toiminut yhtiön varatoimitusjohtajana vastaten VideoVisitin myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä Suomessa ja ulkomailla.

Vuodesta 2014 lähtien yhtiön toiminnassa täyspäiväisesti mukana ollut Ojala on vuosien varrella johtanut VideoVisitin myyntiorganisaatiota kasvattaen VideoVisitin kotimaiseksi markkinajohtajaksi sote-sektorin etähoidon palveluissa. Viimeiset vuodet Ojala on keskittynyt erityisesti kansainvälisten markkinoiden avaamiseen ja uusien kumppaniverkostojen rakentamiseen. Uudella toimitusjohtajalla onkin hyvin selkeä visio VideoVisitin tulevaisuudesta:

”Olen todella iloinen tarjotusta mahdollisuudesta päästä ohjaamaan VideoVisit organisaationa seuraavalle tasolle. Yhtiö on parin viime vuoden aikana onnistunut saavuttamaan vakiintuneen aseman Suomessa etähoidon asiantuntijaorganisaationa. Tästä iso kiitos kuuluu sitoutuneelle ja osaavalla henkilöstölle  sekä laajalle asiakas- ja kumppaniverkostollemme.

Tiiviin yhteistyön tuloksista asiakkaamme pääsevät nauttimaan ensi vuonna esimerkiksi uuden palvelualustan julkaisun muodossa. Lisäksi panostamme entistä enemmän resursseja mm. asiakkaidemme etähoidon  jalkauttamisen ja johtamisen prosessien kehittämiseen. Tulemme myös jatkamaan strategista kasvua kansainvälisillä markkinoilla kumppanuuksien kautta. Vuosi 2020 ja tuleva vuosikymmen ovat siis monella tapaa todella mielenkiintoista aikaa!”, kertoo Ojala.

Lisätietoa:

Esa Ojala
Chairman of the Board
esa.ojala@videovisit.fi
P. +358 44 0451842

Juhana Ojala
Co-Founder & CEO
juhana.ojala@videovisitglobal.com
P. +358 40 5682182

VideoVisit Oy on Suomalainen terveysteknologiaan ja etähoitoratkaisuihin keskittynyt yritys. Mahdollistamme terveydenhuollon palveluiden saannin ajasta ja paikasta riippumattomasti suoraan kotisohvalle. Missiomme on tarjota ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä viettämään itsenäistä ja onnellista elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Suomessa palveluitamme hyödynnetään yli 120 kunnassa ja lukuisissa yksityisissä sote-yhtiöissä.

 

VideoVisit uudelleenorganisoituu

Repe Harmanen on toteuttanut yhtiön kanssa vuoden 2019 kestäneen kehitysvaiheen, jonka aikana toteutettiin kansainvälistymisen edellytyksenä olleita teknologisen kehityksen hankkeita, rahoituksen järjestämistä ja go-to-market suunnitelmia. Lisäksi yhtiö eteni voimakkaasti kotimaassa tuoden markkinoille mm. Remote-etähoitokonseptin.

Repe Harmanen siirtyy yhteisesti sopien VideoVisitin palveluksesta uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Tehtävävaihdoksen jälkeen Harmanen jatkaa yhtiön Advisorina siten, että uusi toimitusjohtaja saa tarvittavan tuen saumattoman vaihdoksen takaamiseksi.

Yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi vt toimitusjohtajaksi Esa Ojalan.

Siun Soten logo

VideoVisit etähoiva ja sähköiset etäpalvelut käyttöön koko Siun Soten alueella

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti syksyn ja kevään 2019 aikana Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Siun Soten videoasioinnin ja kuvapuhelinratkaisut. Kilpailutuksen päätteeksi palveluntuottajaksi valittiin VideoVisit Oy ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin 8.5.2019

Siun Sote tuottaa Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluiden piiriin kuuluu n. 170 000 kuntalaista. Lisäksi sopimuksen piiriin kuuluu Siun Työterveys, joka on 100% Siun Soten omistama työterveyspalveluita tuottava yhtiö. Siun työterveys tuottaa työterveyden palveluita yli 25 000 henkilöasiakkaalle.

Siun Soten tavoitteena on kehittää etähoitoa voimakkaasti tulevien vuosien aikana aina erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluihin. Lisäksi kotihoidon virtaualihoitopalvelu on tarkoitus ottaa nopealla aikataululla käyttöön koko maakunnan alueella kotihoidon asiakkailla.

Siun Työterveys aloitti etävastaanottojen tarjoamisen asiakkailleen alkusyksystä 2019 ja tavoitteena on laajentaa etävastaanottojen käyttöä voimakkaasti yhteistyössä VideoVisit Oy:n kanssa.

”Olemme erittäin innoissamme saadessamme aloittaa yhteistyön Siun Soten kanssa. VideoVisit on tuottanut etäpalveluita maakunnille ja kuntayhtymille kohta 10 vuotta ja palveluiden laajentuminen Pohjois-Karjalaan on ollut tavoitteemme jo pidempään. Siun Soten mukaantulon jälkeen VideoVisit palveluiden kattavuus Suomessa on erittäin laaja.” iloitsee VideoVisit Oy:n varatoimitusjohtaja Juhana Ojala

”Kotihoidon kuvapuhelinpalveluiden käyttöönotto on sujunut erittäin mallikkaasti. Olemme jo ensimmäisen kuukauden aikana löytäneet kotihoidon asiakkaita, joilla olemme pystyneet muuttamaan kaksi kolmesta kotihoidon käynnistä etäkäynneiksi. Jo muutamalla asiakkaalla olemme saaneet vähennettyä kymmeniä fyysisiä kotihoidon käyntejä kuukaudessa, sekä tehostettua omaa työskentelyämme.” kertoo Siun Soten kotihoidon palvelusuunnittelija Jaana Nykänen

Roadshow 2019 kollaasi

VideoVisit® Roadshow kokosi lokakuussa yli 60 korkean profiilin päättäjää neljällä paikkakunnalla

Historian ensimmäinen VideoVisit® Roadshow kiertue kiersi lokakuun aina Turun, Jyväskylän ja Kuopion kautta Ouluun. Tapahtuma keräsi neljällä paikkakunnalla yli 60 korkean profiilin vaikuttaa julkiselta sektorilta, sekä yksityisistä sote- alan palvelutuottajista.

Tapahtuma piti sisällään tietoa etäpalveluiden hyödyntämisestä, sekä kumppaniemme Evondoksen ja Vivagon tuotteista. Palveluiden lisäksi tapahtumissa käytiin läpi digipalveluiden jalkauttamista ja kehittämistä strategian näkökulmasta, sekä erittäin mielenkiintoisen paneelikeskustelun jokaisella paikkakunnalla.

Kiertue sai myös arvoisensa vierailevat puhujat, kun Klinik Healthcare solutionsin perustaja Petteri Hirvonen vangitsi kuulijansa Turussa ja Oulussa mielenkiintoisella näkemyksellä siitä, miten digipalvelut ovat jo täällä ja niiden hyödyntämisella saavutetaan jo nyt valtavia kustannussäästöjä, sekä tarjotaan asiakkaille entistä ketterämpiä palveluita kotisohville.

Jyväskylän ja Kuopion tapahtumissa kuultiin miten Med Groupin perustaja Kustaa Piha toimii nykyisin sijoittajana oman Athensmed sijoitusyhtiön kautta ja näkee digitaalisten ratkaisujen tuovan säästöjen ja toiminnan tehostamisen lisäksi valtavia hyötyjä yhteiskunnan eri tasoilla.

VideoVisit® Roadshow kiertueen palaute oli kaikilta osin erittäin positiivista. Tapahtumasarja sai kiitosta mm. mielenkiintoisista puheenvuoroista, aidosti omaa työtä hyödyttävästä informaatiosta ja siitä, että tapahtuma toi yhteen julkisen sektorin ja yksityisen puolen korkean tason päättäjiä keskustelemaan kaikille ajankohtaisista haasteista ja aiheista.

VideoVisit® Roadshow kiertue jatkuu myös vuonna 2020. Huhtikuussa rantaudumme Helsinkiin yhden tapahtuman merkeissä ja isompi kiertue järjestetään jälleen syksyllä 2020. Päivämäärät ja lisätiedot julkaisemme tammikuussa 2020.

Kiitos kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille tämän vuoden kiertueesta!

Eija Kakko

Eija Kakko vahvistamaan VideoVisit tiimiä

VideoVisit tiimi vahvistuu tammikuussa, kun Eija Kakko aloittaa Senior Specialist – Remote Care roolissa. Viimeiset 8 vuotta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä hyvinvointi- ja turvateknologiaan liittyvissä projekteissa työskennellyt Eija tuo mukanaan osaamisen mm. etähoiva- ja teknologiayksiön perustamisesta, toiminnan kehittämisestä ja toiminnan laajentamisesta.

Eija Kakon liittymisen myötä VideoVisit käynnistää Senior Specialist -palvelun, jonka kautta nykyiset ja uudet asiakkaamme saavat käyttöönsä entistä laajempaa tukea palveluidemme käyttöönottoon ja kehittämiseen

Olen viimeiset kahdeksan vuotta työskennellyt hyvinvointi- ja turvateknologiaan liittyvissä projekteissa ja ollut muun muassa käynnistämässä Etähoiva -ja teknologiayksikön Lahdessa. Projektien aikana pilotoitiin ja käyttöönotettiin esimerkiksi paikantava turvapuhelin, lääkeautomaatti ja kuvapuhelinpalvelu. Vuonna 2016 Lahden sotessa otettiin kuvapuhelinpalvelu käyttöön ja olin siinä alusta asti mukana. Palvelun suunnittelu ja siihen liittyvät haasteet ovat siis tuttuja asioita sekä jatkuvan palvelun kehittäminen.

Vuonna 2018 PHHYKY:n palveluksessa alkoi suunnitelmallinen etävastaanoton käyttöönottaminen eri yksiköissä ja se toi taas eri näkökulmaa palvelun käyttöön. Nyt kun siirryn VideoVisitin palvelukseen niin toivon, että pääsen uusien asiakkaiden kanssa aloittamaan palveluita suunnitelmallisesti ja tukemaan jo olemassa olevia asiakkaita palvelun käytössä ja laajentamisessa. Yhdessä tehden kohti entistä parempia palveluita siis.

Eija Kakko kertoo

Tiedotamme lisää uudesta Senior Specialist -palvelusta loppuvuoden aikana.